Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Яна Тоом считает своих русских избирателей гомофилами?

16.09.2021

14 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует от всех стран – членов ЕС единой позиции (в данном контексте это слово как нельзя уместно) в части однополых «браков» и партнёрства.

В документе утверждается, что евространы не могут опираться на конституционный запрет гомосексуальных «браков», поскольку право ЕС верховенствует над любым внутригосударственным правом, в том числе над противоречивыми конституцонными положениями, и страны не могут ссылаться ни на конституционный запрет однополых «браков», ни на конституционную защиту общественного порядка или «так называемой морали». Резолюция гласит: «Нельзя нарушать основные права лиц свободно передвигаться в пределах ЕС и тем самым нарушать права переселяющихся на территорию страны радужных семей.»

Objektiiv сообщает: принятая  резолюция требует, чтобы ЕС занял единую позицию в деле признания «брака» и партнёрства между людьми одного пола и «призывает союзные страны принять соответствующие правовые акты.»

Депутат Европарламента Яак Мадисон (EKRE) считает такое вмешательство во внутренние дела независимых стран постыдным и недопустимым. «Чтобы Европейский Союз не выдвигал таких ультиматумов, избиратели должны хорошенько подумать, кому они отдают свои голоса. Из депутатов от Эстонии против резолюции проголосовал только я, а Рихо Террас (Isamaa) при голосовании воздержался. Все же остальные эстонские депутаты, к сожалению, проголосовали за резолюцию. Это – позор!»

Из евродепутатов за резолюцию проголосовало 387 мандатников, против – 161, воздержалось 123. Из депутатов от Эстонии за гоморезолюцию проголосовали центристка Яна Тоом, реформисты Андрус Ансип и Урмас Паэт, социал-демократы Свен Миксер и Марина Кальюранд. Теперь им нужно это дело отметить в своей дружной компании в духе буквы принятой ими резолюции. Резолюция – это теория, а теперь, пожалуйста, практикуйтесь.

Kokkuvõte: 14. septembril võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mis nõuab samast soost inimeste “abielu” ja partnerluse osas Euroopa Liidu ühist seisukohta. Dokumendis leitakse, et liikmesriigid ei saa tugineda samasooliste abielude põhiseaduslikule keelule, kuna “ELi õigus on ülimuslik mis tahes siseriikliku õiguse, sealhulgas vastuoluliste põhiseaduslike sätete suhtes”.

Objektiiv teatab: vastu võetud resolutsioon nõuab, et EL võtaks samast soost inimeste abielu ja partnerluse tunnustamise kohta ühise seisukoha ja “kutsub liikmesriike üles võtma vastu asjakohaseid õigusakte…“

Resolutsioon leiab, et ELi õigus on ülimuslik mis tahes siseriikliku õiguse, sealhulgas põhiseaduslike sätete suhtes, ning “seetõttu ei saa liikmesriigid tugineda samasooliste abielude põhiseaduslikule keelule ega niinimetatud moraali või avaliku korra põhiseaduslikule kaitsele, et piirata isikute põhiõigust ELis vabalt liikuda ja rikkuda seeläbi riigi territooriumile kolivate vikerkaareperede õigusi.”

Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoni hinnangul on Euroopa Parlamendi poolne liikmesriikide siseasjadesse sekkumine häbiväärne ja lubamatu.

“Euroopa Liidul ei ole mitte mingit õigust öelda liikmesriikidele, milline peab olema siseriiklik perekonnapoliitika või suhtumine LGBT-küsimusse,” tõdes Madison Objektiivile. “Et selliseid nõudmisi Euroopa Liidult ei tuleks, peaksid ka valijad hoolikamalt mõtlema enne oma hääle loovutamist valimistel. Antud hääletuses olin vastu ainult mina ja erapooletuks jäi Riho Terras. Kõik ülejäänud Eestist valitud esindajad hääletasid paraku resolutsiooni poolt. See on piinlik,” tunnistas EKRE saadik.

Euroopa Parlamendi saadikutest toetas resolutsiooni 387, vastu oli 161 ning erapooletuks jäi 123 saadikut. Vastu oli ainsana Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Jaak Madison. Isamaa eurosaadik Riho Terras jäi erapooletuks.

Eesti saadikutest andsid oma hääle resolutsiooni toetuseks Yana ToomAndrus AnsipUrmas PaetSven Mikser ja Marina Kaljurand. Kindlasti tasuks neil tähistada seda asja ühe toreda koosviibimisega. Hääletamine, nagu ütles kunagi Toots Kiirele, on teooria. Aga sellele järgneb juba praktika.