Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ответ лидера Солдат Одина главе эстонской полиции

26.04.2022

В интервью, которое дал ERR глава эстонской полиции Эльмар Вахер, говорилось о возможных провокациях в преддверии 9 мая. Если оригинал на эстонском языке был проиллюстрирован снимком георгиевской ленты, то вариант на русском языке – фотографией члена организации Воины Одина.

Этот приём информационной сегрегации является уже традиционным в нашей двуязычной прессе – эстонцам дают понять, что провоцировать будут русские, а русским – что провокаторами будут эстонцы. В данном случае непорядочно поступили авторы перевода, так как могли бы и должны были бы взять фотографию оригинала.

Поскольку глава полиции высказался и по поводу «Солдат Одина», которые тут вообще ни при чём, в редакцию Новых Новостей обратился воин Одина Рауль Кунингас:

«В связи с высказыванием Эльмара Вахера: я, один из лидеров клуба Soldiers of Odin, заявляю, что начальник полиции солгал. На самом деле мы сделали по данной теме конкретное заявление и подтвердили, что занимаемся исключительно вопросами внутренней безопасности Эстонии. Что касается 9 мая, то мы просто помогаем поддерживать общественный порядок. Мы не намерены заниматься какими-то «карательными акциями». Нам совершенно непонятно, что сподвигло начальника полиции на такую ложь.

Единственными провокаторами в последние годы, как мы считаем, были представители полиции. Мы присутствовали на различных мероприятиях для того, чтобы поддержать народ и поддерживать порядок. Чтобы никто не обижал женщин и детей. Есть масса видеоматериалов, показывающих, как всё было.

В нашем клубе – люди разных национальностей, включая русских и украинцев. И мы прекрасно ладим, все члены нашего братства. Мы не желаем необоснованной напряжённости ни в своём клубе, ни за его пределами.

Мы считаем, что сейчас власти просто выискивают какой-то правый экстремизм, чтобы добиться эскалации мелких конфликтов и оказать давление на всевозможные объединения, союзы и клубы, чтобы прекратить их деятельность. Потому что в единстве – сила, которая их пугает.

Полиция в Эстонии совершенно очевидно стала винтиком политической системы и своими сомнительными методами работы создала ситуацию, в которой преступается закон. И теперь для удержания власти нужно придумывать всё новые параграфы. Законы, которые подвели бы правовую базу под порой противоправные действия полиции.

Совершенно ясно, что в действительности ни георгиевская лента, ни красное знамя не запрещены ни одним законом, они не включены в официальный перечень разжигающих вражду символов. И если бы кто-то порвал такой символ, то он сам оказался бы виноватым и его обвинили бы в нападении. Мы не собираемся участвовать в этой бессмысленной возне. Если никто никого не бьёт древком флага, то мы не вмешиваемся. А кто какой флаг несёт, это дело полиции.

Разумеется, мы приняли заявление в отношении идущей войны, которую осуждаем.

Мы – люди, объединившиеся в клуб на основе добровольности, наш приоритет – обеспечить чувство безопасности жителей на улицах, патрулируя в проблемных районах.

Наш девиз – мы не начинаем драк, мы их заканчиваем.»

Хочется надеяться, что заявление Рауля Кунингаса поспособствует пониманию со стороны полиции и жителей.

Odini sõdalase vastus UU uudisele ja politseijuhile

ERR-ile antud intervjuus ütles Eesti politseijuht Elmar Vaher ka järgmist:: “Soovime vältida olukorda, et politsei võtab inimesel Eesti lipu käest ära.” Kuna see oli öeldud uue vaenulike sümbolite keelamise seaduse kontekstis, kus sümboleid ei ole konkretiseeritud, tekitas öeldu täiesti mõistetavaid küsimusi, kõhklusi ja kahtlusi.

EPL-i „faktikontroll“ üritas asja kinni mätsida, süüdistades kommenteerijaid politseijuhi fraasi kontekstist välja tirimises ja väärtõlgendamises. Tegelikult peaks niivõrd kõrge jõustruktuuride ametnik ikka rääkima nii, et tema sõnu ei olekski võimalik teistmoodi tõlgendada. Sest seal, kus on võimalik igatmoodi väänata nii öeldut kui ka seadust, algab suvaline käteväänamine, seadusetus ja ametnike omavoli vägivallani välja.

ERR illustreeris selle provokatsioonidest rääkiva uudise eestlaste ja venekeelse kogukonna jaoks erinevalt: eestlaste tarvis avaldati pilt Georgi lindist, venelaste jaoks aga Odini sõdalase foto. Ehk venelastele anti märku: provokaatorid on eestlased. See on äärmiselt alatu praktika, rahvuspõhine vassimine, riigimeedia ise astus siin välja vassiva provokaatori rollis.

Vastavale UU uudisele reageeris Raul Kuningas, kes saatis meile kirja:

„Seoses Elmar Vaheri väljaütlemisega: olen Soldiers of Odin klubi üks liidritest ja kinnitan ,et tegelikult politsei ülem otseselt valetas . Tegelikkuses oleme antud teemal teinud kindla avalduse ja kinnitanud vaid Eesti siseturvalisusega tegelemist . Ning mis puutub 9. mai päeva, siis oleme lihtsalt avaliku korda hoidvad . Me ei kavatse minna mingeid nö. karistusaktsioone jne. tegema. Ja tegelikult ei saa me ka aru, kuidas sellise valega politseijuht üldse välja tuli

Ainukesed provokaatori on meie arvates olnud ikkagi PPA esindajad siin mõne aasta jooksul. Oleme käinud erinevatel meeleavaldustel rahvast toetamas ja ka tegelikult teatud mõttes turvamas. Et naistele ja lastele päris kallale ei mindaks. On olemas palju videoklippe, mis näitavad, mis tegelikult toimus.

Meil on klubis eri rahvusest liikmeid, kes on vene ja ka ukraina päritolu . Ja nagu näha, saame me ilusti hakkama vennaskonna liikmetena. Me ei soovi põhjendamatuid pingeid ei oma klubis ega ka väljaspool seda .

Arvame, et praegu otsitakse meelega juba ette mingit paremäärmuslust, et eskaleerida mingit olukorda ja tekitada survet igasuguste ühenduste, liitude ja klubilise tegevuse lõpetamiseks. Sest on ju teada, et ühtsuses peitub jõud .

Eestis on PPA muutunud silmnähtavalt poliitiliseks süsteemi mutriks ja on oma küsitavate töövõtetega loonud olukorra, kus tegelikult minnakse seadusest üle. Aga nüüd on vaja võimu hoidmiseks lihtsal luua uusi seaduspunkte. Seaduseid, mis looksid PPA töös esinevatel ebaseaduslikel tegevustel õigusliku jalgealuse.

On ilmselge, et tegelikkuses ei ole Georgi lint ega ka punalipp keelatud mitte ühegi seadusega, ei ole ametlikult kirja pandud kui vaenu õhutavad sümbolid. Ja kui keegi sellise sümboli puruks rebiks, siis jääks ta ise süüdi ning saaks veel süüdistusegi kallaletungis. Meie ei kavatse selle jamaga kaasa minna . Kui peaks keegi otseselt ähvardama võõrlipuga kui relvana, siis loomulikult sekkume, aga muidu mitte.

Loomulikult oleme võtnud kindla seisukoha selle sõja kohta .

Ehk siis me oleme vabatahtlikkuse alusel klubi moodustanud inimesed ja meie esmane prioriteet on tagada inimestele turvatunne tänavatel läbi patrullimiste muret tekitavades linnaosades ja tänavatel.

Meie slogan on, et me ei alusta kaklust, kuid me lõpetame selle.“

Loodetavasti aitab Raul Kuninga pöördumine kaasa parimale arusaamisele PPA ja elanike poolt. Ei ole vaja mõelda endale aina uusi probleeme, piisab olemasolevatest.

Ivan Makarov